باغ سنگی / The Garden of Stones


The Garden of Stones

ژانـر درام

سال 1976 مدت زمان 01:21:00

کارگردان Parviz Kimiavi

نویسنده Parviz Kimiavi | Mohammad Reza Aslani

استودیو National Iranian Radio and Television (NIRT)

کشور سازنده Iran

7.4

درویش خان، مردی کر و لال، و خانواده اش از طریق شبانی در صحرا زندکی می کنند. روزی درویش خان در صحرا می آرامد و خواب نما می شود. پس از بیدار شدن تخته سنگ عجیبی را زیر سر خود می بیند و آنرا به خانه می برد و به درختی می آویزد. درویش خان، روزهای بعد، قطعه سنگ های دیگری می یابد. با سیم های تلگراف سنگ ها را به درخت های اطراف چادرش آویزان می کند. به زودی باغی از سنگ در اطراف چادر برپا می شود. مردم از روستاهای دور و نزدیک برای تماشا و تبرک و بستن دخیل به باغ سنگی می آیند. همسر درویش خان از مردم در ازای آمدن به باغ سنگی پول و هدیه مطالبه می کند، و...

Darvish Khan a deaf and mute man who is a shepherd lives with his family in the desert. One day when sleeping in the desert he has a strange dream. When awake he finds a stone and carry it home and hangs it on a tree. Little by little he finds more stones carry them and hanging them on the trees until his garden of stones is becomes famous absorbing people from all around.

بازیگران
فیلم های مشابه

نظرات کاربران
برای ثبت دیدگاه خود وارد شوید ...